Roman Kosmala

 

Credo artystyczne:

Wierząc w terapeutyczną moc sztuki, uważam, że kreowanie własnej rzeczywistości artystycznej zgodnie z przykazaniem Malraux ma sens tylko wtedy, gdy treści zawarte w stworzonych pracach potrafią intrygować, zmieniać pozytywnie nasz stosunek do świata i siebie samych, oczyszczać naszą duszę z codziennego przykurzenia proza życia, prowokować i delegować oglądającego w sferę Marzeń. Od Marzeń bowiem rozpoczyna się wszelkie działanie.


     Artysta urodził się w Poznaniu w 1948 r., ukończył trzy kierunki studiów – w 1972 r. otrzymał dyplom Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 1991 r. dyplom z wyróżnieniem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Wydział Wychowania Plastycznego, oraz w 1993 r. dyplom z wyróżnieniem Wydziału Malarstwa, Grafiki i       Rzeźby, pracownia prof. Józefa Petruka. Nagrody i wyróżnienia:

·         1992 Brązowy Medal – Ogólnopolska Wystawa Rzeźby, Galeria ZAR, Warszawa

·          1994 Grand Prix – Ogólnopolska Wystawa Rzeźby, Salon Zimowy, Galeria ZAR, Warszawa; wyróżnienie – Międzynarodowa Wystawa rzeźby, Centro Dantesco, Rawenna

·         1995 Wyróżnienie – Ogólnopolska Wystawa Rzeźby, Salon Zimowy, Galeria ZAR, Warszawa

·         1997 – Złoty medal – Ogólnopolska Wystawa Rzeźby, Salon Wiosenny, Galeria ZAR Warszawa

·          1997/1998 Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki

·          1998 Nagroda Prezydenta Miast Szczecina, Ogólnopolska Wystawa Rzeźby Ekologium; brązowy medal  - Ogólnopolska Wystawa Rzeźby, Galeria ZAR, Warszawa

 

   Ważniejsze realizacje:

·         1995 Pomnik bojowników o Niepodległość Ojczyzny, Koło

·         1997 – medal – Millenium Męczeńskiej śmierci  św. Wojciecha, Gniezno; medal – 200 lat Mazurka Dąbrowskiego, Poznań

·         2000 – medal Millenium Zjazdu Synodu Gnieźnieńskiego 1000-2000

·         2002- tablica upamiętniająca sarkofag Bolesława Chrobrego, Katedra Poznań

·         2004 – tablica Napoleona Bonaparte, Kolegiata Poznańska;  tablica Prezydenta Tadeusza Ruge, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan; tablica Wojciecha Bogusławskiego, Glinno  k. Poznania

·         2005 – Pomnik Ofiar II Wojny Światowej, Junikowo, Poznań; Pomnik Jana Pawła II Junikowo, Poznań; Tablica Romana Dmowskiego, Poznań

·         2006 – Tablica dr prof. Tytusa Dąbrowskiego – Puszczykowo k. Poznania

·         2007 – Tablica Ofiar Tajnego Sztabu Wojskowego w okresie II Wojny Światowej, Poznań